Bestuur O.S.S.

Bestuursleden O.S.S.

Voorzitter: Annemiek Wiersma voorzittergymmedemblik@gmail.com

Secretaris: Sandra Gieling secretarisgymmedemblik@gmail.com

Penningmeester: Koosje Bozelie penningmeestergymmedemblik@gmail.com

Ledenadministratie: Monique Nieuweboer

Bestuurslid: Judy Sijm

Heeft u vragen mail dan naar: gym.medemblik@gmail.com

Het adres waar we lesgeven is:

Sporthal de Muiter

Admiraliteitsweg 6a

1671 JA Medemblik