Contributie

Seizoen 2020 – 2021
Recreatief turn uur *€ 116,00per jaar

* Het 3e kind uit 1 gezin ontvangt 25% korting op het recreatieve turn uur

• Bij aanmelding in de loop van het turnseizoen wordt de contributie evenredig berekend.
• Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke opzegging bij het secretariaat en/of via de e-mail vóór 1 juli.
• Er wordt geen contributie terugbetaald indien het lidmaatschap voor het einde van het seizoen wordt beëindigd.